ავტო დაზღვევა
კასკო პრემიუმი

დაზღვეული რისკები

სრული ზარალი

მთლიანი ავტომობილის ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, ვანდალიზმი

სტიქიური უბედურებები მიწისძვრის და სეტყვის ჩათვლით

ხანძარი აფეთქება მეხის დაცემა

ნაწილობივი დაზიანება, ავარია, შეჯახება დამტვრევა  და ა.შ.

ავტომ. ცალკეული აქსსუარების ქურდობა და დაზიანება

24 საათიანი ასისტანსი

ევაკუატორის მომსახურება სადაზღვევო შემთხვევის დროს

უფლებამოსილი მძღოლები ულიმიტოდ 21წლ და 1წლ გამოცდილებით

არაქარხნ. აუდიო/ვიდეო აპარატურის დაზღვევა 1500$ ლიმიტ.

დაზღვევის ტერიტორია

საქ. სომხ. აზერ. თურ.

დამატებითი სერვისები/ბენეფიტები

24 საათიანი ავტო-ასისტანსი

პატრულის ჯარიმის ანაზღაურება

ფრანშიზა (არ ანაზღაურებადი მინიმუმი)

სრული ზარალისას

სად/თანხ - 10%

ქურდობა/ძარცვა/ყაჩაღობა

სად/თანხ - 10%

ნაწილობრივი ზარალის დროს მძღოლის ბრალეულობისას

ზარალ 10% მინ 100 GEL

ნაწილობრივი ზარალი მესამე იდენთიფიცირებ. მხარის ბრალეულობ.

0 GEL

გაჩერებულ მდგომარეობაში დაუდგენელ ვითარებაში დაზიანებისას

ს/თ 1% მინ 150 GEL/მაქს 400 GEL

კალკულატორი

0