სამოგზაურო დაზღვევა

ერთჯერადი

0

ერთჯერადი სამოგზაურო დაზღვევა, რომელიც მთელ მსოფლიოში მოგზაურობის დროს მოულოდნელ სამედიცინო ხარჯებს ფარავს კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში.


მულტი პაკეტი

0

სამოგზაურო დაზღვევის მულტი პაკეტი მთელი წლის განმავლობაში მოქმედებს და მრავალჯერადად გამოიყენება. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ შეიძინოთ სასურველი დღეების რაოდენობა და ყოველ ჯერზე ახალი პოლისის გამოწერის გარეშე, იმოგზაუროთ მთელ მსოფლიოში ერთი პოლისით.