ავტო დაზღვევა
ავტო დაზღვევა

საავტომობილო დაზღვევის შესახებ:

  • საკუთარი ავტომობილის დაკარგვის, განადგურების ან დაზიანებისათვის კომპენსაცია;
  • მესამე პირისათვის მიყენებული ფიზიკური და ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება;
  • მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევა;

 

როგორ დავზოგოთ

თქვენზე მორგებული დაზღვევა

 

 

ცვლადი ფრანშიზა

 

წლიური გადახდა

 

დასახელებული მძღოლები

პრემიის შესამცირებლად გაზარდეთ თვენი

თანამონაწილეობა (ფრანშიზა)

გადაიხადეთ ერთჯერადად

რომ მიიღოთ საუკეთესო ფასი

შეამცირეთ პრემია ყველა მძღოლის

წინასწარ ჩამოთვლის გზით