ავტო დაზღვევა
ავტო დაზღვევა

საავტომობილო დაზღვევის შესახებ:

  • საკუთარი ავტომობილის დაკარგვის, განადგურების ან დაზიანებისათვის კომპენსაცია;
  • მესამე პირისათვის მიყენებული ფიზიკური და ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება;
  • მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევა;

 

როგორ დავზოგოთ

თქვენზე მორგებული დაზღვევა

 

 

ცვლადი ფრანშიზა

 

წლიური გადახდა

 

დასახელებული მძღოლები

პრემიის შესამცირებლად გაზარდეთ თვენი

თანამონაწილეობა (ფრანშიზა)

გადაიხადეთ ერთჯერადად

რომ მიიღოთ საუკეთესო ფასი

შეამცირეთ პრემია ყველა მძღოლის

წინასწარ ჩამოთვლის გზით

 

 

MCI.RE.NYMPA.001.23 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

 

MCI.RE.NYMPA.001.23 თავსართი

      

MCI.TR.001.23 თავსართი

     

MCI.TR.001.23 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

    

MCI.RE.001.23 თავსართი

    

MCI.RE.001.23 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

   

MCI.PROM.001.23 თავსართი

   

MCI.PROM.001.23 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

  

MCI 001.22 NY დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

 

MCI 001.22 NY თავსართი

 

MCI 001/21 საინფორმაციო ფურცელი

    

MCI 001/21  თავსართი

   

MCI 001/21 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

   

MCI 002/20  NY აქცია, თავსართი (მნიშვნელოვანი პირობები)

  

MCI 002/20  NY აქცია, დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

  

MCI 002/20  თავსართი (მნიშვნელოვანი პირობები)

  

MCI 002/20  დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

  

MCI 002/20 BL აქცია: დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

  

MCI 002/20 BL აქცია: თავსართი (მნიშვნელოვანი პირობები)

  

ავტოდაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

 

 # MCI 001/20 თავსართი (მნიშვნელოვანი პირობები)

 

# MCI 001/20 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)

  

 # MCI 002/19 თავსართი (მნიშვნელოვანი პირობები)

 

# MCI 002/19 დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება)