საინჟინრო რისკები
საინჟინრო რისკები

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას.

 

სამშენებლო-სამონტაჯო სამუშაოების დაზღვევა

  • მატერილური ზიანი
  • მესმაე მხარის მიმართ პასუხისმგებლობის ზიანი - ქონებრივი და სხეულის დაზიანება