საავიაციო რისკები
საავიაციო რისკები

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას. 

 

საავიაციო რისკების დაზღვევა

  • საჰაერო ხომალდების ძარის დაზღვევა.
  • საჰაერო ხომალდის მართვასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • საჰაერო ხომალდების ეკიპაჟისა და მგზავრების უბედური შემთხვევებისაგან დაზღვევა.