ფინანსური რისკები
ფინანსური რისკები

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას.

 

ფინანსური რისკების დაზღვევა

  • საბაჟო ვალდებულებების შესრულების გარანტიები/ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისები;
  • სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული გარანტიები;
  • სხვა სახის გარანტიები;