პასუხისმგებლობა
პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პრაიმი კორპორტიულ კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ და მათი მოთხოვნების შესაბამის  მომსახურებას. 

 

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

  • სამოქალაქო პაუსიხისმგებლობის დაზღვევა;
  • გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • პროდუქტზე/მომსახურებაზე პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა;