ფინანსური ანგარიშები

  

კვარტალური და წლიური ანგარიშგება

 

2022 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2022 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2022 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2021 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2021 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2021 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2021 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2020 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2020 წლის სამი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2020 წლის ორი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის ოთხი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის სამი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის ორი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

 2018 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია

2017 წლის სამი კვარტლის ფინანსურიდა სტატისტიკური ინფორმაცია

2017 წლის ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია 

 

 

 

 

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

2021 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება