პარტნიორები

სადაზღვევო კომპანია პრაიმს სამოგზაურო დაზღვევის მართვაში პარტნიორობას უწევს საერთაშორისო  ასისტანსი  GLOBAL VOYAGER ASSISTANCE.

 

ჩვენ ვახორციელებთ მსხვილი რისკების გადაზღვევას მსოფლიოს ისეთ წამყვან გადამზღვეველ კომპანიებში, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად იცნობენ ქართული სადაზღვევო ბაზრის სპეციფიკას და ადაპტირებულნი არიან მასზე.

 

პარტნიორის შერჩევისას მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა Standard & Poor's (S&P), Moody's, და Fitch-ის მიერ მინიჭებულ რეიტინგებს. ასევე მსოფლიოში აღიარებულ რეპუტაციას.

 

ჩვენი პარტნიორები: