ქონება
ქონების დაზღვევა

დაზღვევის შესახებ

  • შენობის დაზღვევა;
  • შიგთავსის დაზღვევა;
  • სახლის მფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • მოიჯარეს პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

 

დაზღვეული რისკები

  • ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა;
  • სტიქიური უბედურებები, მიწისძვრა;
  • ქურდობა შეღწევით, ძარცვა, ყაჩაღობა და ვანდალიზმი;
  • დატბორვა - წყალ-საკანალიზაციო სისტემის  უეცარი და მოულოდნელი მწყობრიდან გამოსვლით გამოწვეული;
  • სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება.

 

სახლის მფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევის ფარგლებში ანაზღაურდება ზარალი, რომელიც მიადგა მესამე პირის ქონებას თქვენს სახლში გაჩენილი ხანძრის, აფეთქების ან წყლის მილების მწყობრიდან გამოსვლის (დატბორვის) შედეგად (მაგ.: მეზობლის ბინაში ჩავიდა წყალი).

 

ზარალის ანაზღაურება

ჩვენ ვითვალისწინებთ მომხმარებლის ინტერესს, შესაბამისად ზარალის  ანაზღაურება პრაიმში მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში ხდება.

ჩვენი ზარალის ანაზღაურების გუნდი მუდამ მზად არის თქვენს დასახმარებლად, რათა შემთხვევის დროს, ნებისმიერ ადგილას და დროს შეძლოს თვენი დახმარება.